Loading ....
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej
w Rzozowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
św. Jadwigi Królowej w Rzozowie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Rzozów 90
32-052 Radziszów
tel/fax: (12) 275 70 46
e-mail: sprzozow@skawina.eu
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzozowie sporządzone na dzień 31.12.2018 r.. za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zostało opublikowane w dniu 10 maja 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w zakładce Edukacja.
 
Pokaż informacje o artykule